Podstawa Prawna 

 

 Podstawa Prawna określająca zasady wymiaru, poboru, windykacji podatków i opłat lokalnych:

1. Ustawa z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r, Nr 137, poz. 926 ze
zmianami),
2. Ustawa z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r, Nr 9, poz.
84 ze zmianami),
3. Ustawa z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r, Nr 94, poz. 431 ze zmianami),
4. Ustawa z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r, Nr 200, poz. 1682),
5. Ustawa z dnia 17.06.1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991r,
Nr 36, poz. 161 ze zmianami). 

 

Liczba odwiedzin : 272
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Lipiński
Czas wytworzenia: 2012-10-29 12:07:21
Czas publikacji: 2012-10-29 12:07:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak