Schemat struktury 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY GIELNIÓW

 

 

 

 

 

 

Stanowiska

Kierownicze

 

 

Referaty i

inne komórki organizacyjne

 

 

Stanowiska

 

 

Podporządkowanie bezpośrednie

 

 

Status

 

 

Liczba

etatów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wójt

--

--

Rada Gminy

Wybór

1

Z - ca  Wójta

--

--

Wójt

Powołanie

1

Sekretarz,

pełnomocnik ds.informacji

niejawnych,

administrator

bezpieczeństwa

informacji

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

Wójt

 

 

Umowa o pracę

 

Skarbnik- Główny Księgowy

Budżetu

 

--

 

--

 

Wójt

 

Powołanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Finansowy

Zastępca Głównego Księgowego

 

Skarbnik

Umowa o pracę

½

Ds. księgowości budżetowej

 

Skarbnik

Umowa o pracę

¾

Ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

 

Skarbnik

 

Umowa o pracę

1

Ds. poboru podatków i opłat lokalnych

 

Skarbnik

 

Umowa o pracę

1

Ds. gospodarki wodno – ściekowej i

gospodarki odpadami

 

 

Skarbnik

 

 

Umowa o pracę

1

Ds. płac

Skarbnik

Umowa o pracę

1

 

 

 

Stanowiska

Kierownicze

 

 

Referaty i

inne komórki organizacyjne

 

 

Stanowiska

 

 

Podporządkowanie bezpośrednie

 

 

Status

 

 

Liczba

etatów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne stanowisko

Ds. organizacyjnych

kadrowych, obsługi organów gminy

 

 

Sekretarz

 

Umowa o pracę

 

 

1

Ds. obywatelskich i archiwizacji

Sekretarz

Umowa o pracę

1

Ds. zagospodarowania przestrzennego, inwestycji aplikowania o środki finansowe, drogownictwa i utrzymania infrastruktury

 

 

 

 

Sekretarz

 

 

 

Umowa o pracę

 

 

 

 

1

Ds. rolnictwa, zamówień publicznych, promocji kultury i sportu, gospodarki gruntami

 

 

 

Sekretarz

 

 

Umowa o pracę

 

 

 

1

Ds. ochrony środowisk, obrony cywilnej, i zarzadzania kryzysowego

 

 

Sekretarz

 

Umowa o pracę

 

 

1

Ds. obsługi kasowej działalności gospodarczej i mienia

 

 

Sekretarz

 

Umowa o pracę

 

 

1

Ds. informatyzacji i obsługi BIP

 

Sekretarz

Umowa o pracę

½

Ds. obsługi Rady Gminy

Sekretarz

Umowa o pracę

½

Radca Prawny

Wójt

Umowa o pracę

½

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Wójt

Umowa o pracę

1

Z – ca Kierownika USC

Wójt

Umowa o pracę

½

 

 

 

 

Stanowiska

Kierownicze

 

 

Referaty i

inne komórki organizacyjne

 

 

Stanowiska

 

 

Podporządkowanie bezpośrednie

 

 

Status

 

 

Liczba

etatów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

Stanowiska obsługi

Kierowca ciągnika, konserwator urządzeń wodociągowych i oczyszczalni ścieków

 

 

 

Sekretarz

 

 

 

Umowa o pracę

 

 

 

1

Konserwator ujęć wody, sieci wodociągowej, inkasent

 

 

Sekretarz

 

Umowa o pracę

 

 

1

Sprzątaczka

Sekretarz

Umowa o pracę

1

 

 

 

 

 

Załączniki

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY GIELNIÓW.docx

Data: 2015-07-27 10:29:30 Rozmiar: 21.05k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 467
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Lipiński
Czas wytworzenia: 2015-07-27 10:27:28
Czas publikacji: 2015-07-27 10:29:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak