Struktura 

 

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Gielniowie

 

 

Kierownik USC

 

Zastępca Kierownika USC

 

Radca Prawny

 

Zastępca  Głównego Księgowego

 

Pracownicy obsługi:

 • kierowca ciągnika, konserwator urządzeń wodociągowych  i oczyszczalni ścieków
 • konserwator ujęć wody, sieci wodociągowej, inkasent
 • sprzątaczka

 

Referat finansowy

Stanowiska:

 • ds. księgowości budżetowej
 • ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • ds. poboru podatków i opłat lokalnych
 • ds. płac
 • ds. gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

 

Skarbnik Główny

Główny Księgowy Budżetu

 

Samodzielne stanowiska:

 • ds. organizacyjnych, kadrowych, obsługi organów gminy – OR
 • ds. obywatelskich i archiwizacji – SO
 • ds. zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, aplikowania w ośrodki finansowe, drogownictwo i utrzymanie infrastruktury – GKB
 • ds. rolnictwa, zamówień publicznych, promocji kultury i sportu, gospodarki gruntami –RGG
 • ds. ochrony środowiska, obrony cywilnej i zarządzania
 • kryzysowego – OŚW
 • ds. obsługi kasowej działalności gospodarczej i mienia komunalnego - KDG
 • ds. informatyzacji i obsługi BIP – IT
 • ds. obsługi Rady Gminy – RG

 

Wójt

 

Zastępca Wójta

 

Sekretarz Gminy,

pełnomocnik ds. informacji niejawnych,

administrator bezpieczeństwa informacji

 

Załączniki

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Gielniowie.docx

Data: 2015-07-27 10:31:13 Rozmiar: 49.32k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 896
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Lipiński
Czas wytworzenia: 2015-07-27 10:29:36
Czas publikacji: 2015-07-27 10:31:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak