Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Gielniów , dnia 12.05.2016r

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

WÓJT  GMINY GIELNIÓW

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.2015r poz.1774 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Gielniów, Plac Wolności 75 wywieszony zostaje w dniach 23.05.2016r - 13.06.2016r  wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gielniów objętych księgą wieczystą : KW Nr RA1P 00011934/9 oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 2569, KW Nr 00003266/6 oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 1306, KW Nr 00003274/5 oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 1551 , KW Nr  00035700/4 oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 2748 położonych w obrębie ewidencyjnym Gielniów gm. Gielniów przeznaczonych do sprzedaży.

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej – miesięcznik Informator Samorządowy Ziemia Przysuska, na stronie internetowej Urzędu Gminy Gielniów oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Gielniów.

 

Szczegółowe informacje o w.w. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Gielniów, pok. nr 9 , tel.(048) 6720011 wew.110 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                       inż. Władysław Czarnecki

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18.docx

Data: 2016-05-19 14:27:46 Rozmiar: 17.56k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 114
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2016-05-13 10:40:55
Czas publikacji: 2016-05-19 14:27:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak