Plan postepowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

 

Plan postępowań o udzielenie zamówieńw 2017 roku

                                              

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaju zamówienia
  (roboty budowlane, dostawy lub usługi)

Przewidywany tryb
   lub inna procedura udzielenia   zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany terminu wszczęcia   postępowania
  w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 
 

1.

Budowa Sieci Kanalizacji   Sanitarnej w Miejscowościach: Brzezinki, Gałki , Wywóz

 

Robota budowlana

Przetarg   nieograniczony

2 600 000,00zł

III kwartał

 

 

Gmina  Gielniów zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

 

 

 

 

Sporządził : Lucyna Krajewska                                                                                          Zatwierdzam

 

Gielniów , dnia 24.01.2017r

                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                /-/  inż. Władysław Czarnecki

 

 

 

 

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r po korekcie.docx

Data: 2017-09-18 12:46:31 Rozmiar: 21.33k Format: .docx Pobierz

korekta planu zam publ 2017r.docx

Data: 2017-09-26 11:42:51 Rozmiar: 21.96k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 156
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Krajewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Krajewska
Czas wytworzenia: 2017-01-25 11:47:08
Czas publikacji: 2017-09-26 11:42:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak