INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI NA ROK 2018. 

 

 

            Gielniów, dnia 10.11.2017r.

 

 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

 

Urząd Gminy Gielniów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Gielniów lub na jej rzecz, do udziału

w konsultacjach projektu  Programu współpracy Gminy Gielniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XII/42/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Konsultacje rozpoczynają się dnia 10 listopada i potrwają do 30 listopada 2017r. Ich formą jest otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych wyznaczone na
30 listopada 2017r. na godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gielniów; Pl. Wolności 75; 26 – 434 Gielniów.

Projekt Programu znajduje się w BIP Urzędu Gminy Gielniów w zakładce AKTUALNOŚCI

 

Opinie i uwagi do zamieszczonego Programu należy zgłaszać wybraną przez siebie formą:

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gielniów, Pl. Wolności 75; 26 – 434 Gielniów

- drogą elektroniczną na adres: gmina@gielniow.radom.pl

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gielniów –  kancelaria Urzędu.

Osobą odpowiedzialną za  przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Maciej Stoliński tel. 48 672 00 11 

 

Załączniki

Załącznik Nr 1.doc

Data: 2017-11-13 09:04:20 Rozmiar: 87k Format: .doc Pobierz

Informacja.doc

Data: 2017-11-13 09:04:20 Rozmiar: 66.5k Format: .doc Pobierz

Projekt.docx

Data: 2017-11-13 09:04:20 Rozmiar: 14.25k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 211
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Stoliński Maciej
Czas wytworzenia: 2017-11-10 14:55:32
Czas publikacji: 2017-11-13 09:04:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak