Zaproszenie  

 

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Gielniów na rok 2018

 

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2018 roku", Wójt Gminy Gielniów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) do udziału w konsultacjach.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Gielniów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Z projektem programu można zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy Gielniów, Pl. Wolności 75, 26 – 434 Gielniów w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XII/42/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy  Gielniów, Pl. Wolności 75, 26- 434 Gielniów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:gmina@gielniow.radom.pl

Miejsce konsultacji:

Urząd Gminy Gielniów , Pl. Wolności 75; 26- 434 Gielniów pok. Nr 8

Osobą odpowiedzialną za  przeprowadzenie konsultacji jest podinspektor Pan Dariusz Lewiński tel. 48 672 00 11 wew. 109. 

 

Załączniki

umowa zwierzęta gospodarskie P.Adam.doc

Data: 2018-03-12 09:49:37 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

Umowa z weterynarzem.docx

Data: 2018-03-12 09:49:37 Rozmiar: 16.69k Format: .docx Pobierz

U m o w a psy Gielniów.docx

Data: 2018-03-12 09:49:37 Rozmiar: 17.46k Format: .docx Pobierz

Formularz konsultacji projektu uchwały PSY.doc

Data: 2018-03-12 09:49:37 Rozmiar: 64.5k Format: .doc Pobierz

BIP Uchwała psy 2018 zał.docx

Data: 2018-03-12 09:49:37 Rozmiar: 23.44k Format: .docx Pobierz

zaproszenie.docx

Data: 2018-03-12 09:49:37 Rozmiar: 13.68k Format: .docx Pobierz

umowa zwierzęta gospodarskie P.Owczarski.doc

Data: 2018-03-12 09:49:37 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 129
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Dariusz Lewiński
Czas wytworzenia: 2018-03-12 09:35:09
Czas publikacji: 2018-03-29 08:34:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak