Informacja dotycząca możliwości zgłoszenia strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 

 

Informacja o możliwości zgłoszenia  strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 2018r