Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr Ra.346.2017

w sprawie: opinii przedłożonej przez Wójta Gminy Gielniów Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury, sp zoz.

2017-09-22 14:11:11
Uchwała Nr Ra.312.2017

w sprawie: opinii o możliwości spłaty dgługoterminowej pożyczki przez Gminę Gielniów.

2017-07-26 10:48:51
Uchwała Nr Ra.313.2017

w sprawie: opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki przez Gminę Gielniów.

2017-07-26 10:46:36
Uchwała Nr Ra. 128.2017

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gielniów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016.

2017-04-13 09:41:21
Uchwała Nr Ra.40.2017

w sprawie: opinii o prawiedłowości planowanej przez Gminę Gielniów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

2017-02-01 08:34:19
Uchwała Nr Ra.39.2017

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gielniów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu.

2017-02-01 08:33:04
Uchwała Nr Ra.140.2016

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gielniów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.

2016-11-25 11:00:49
Uchwała Nr Ra.334.2016

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gielniów Informacji o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze roku 2016.

2016-10-24 12:42:27
Uchwała Nr RA.52.2016

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gielniów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

2016-02-18 09:41:48
Uchwała Nr Ra.319.2015

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gielniów informacji op rezbiegu wykonania budźetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowe, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ.

2015-10-07 12:50:32