Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr Ra.502.2018

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Gielniowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2027

2019-01-04 13:34:38
Uchwała Nr Ra.501.2018

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gielniów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019

2019-01-04 13:26:52
Uchwała Nr Ra.309.2018

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2018, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury. 

2018-09-19 14:39:05
Uchwała

2018-05-23 12:16:07
Uchwała Nr Ra.155.2018

w sprawie: opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Gielniów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.

2018-04-18 10:55:52
Uchwała Nr Ra.116.2018

w sprawie: opinii o możliwości spłaty długoterminoiwej pożyczki z WFOŚiGW przez Gminę Gielniów.

2018-02-22 15:24:57
Uchwała Nr Ra.455.2017

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Gielniowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

2018-01-03 10:17:16
Uchwała Nr Ra.454.2017

w sprawie: opinii o przedłożonym przez  Wójta Gminy  w Gielniowie projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu.

2018-01-03 10:13:18
Uchwała Nr Ra.346.2017

w sprawie: opinii przedłożonej przez Wójta Gminy Gielniów Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury, sp zoz.

2017-09-22 14:11:11
Uchwała Nr Ra.312.2017

w sprawie: opinii o możliwości spłaty dgługoterminowej pożyczki przez Gminę Gielniów.

2017-07-26 10:48:51