Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach : Brzezinki, Gałki, Wywóz II

2018-07-16 09:21:31
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadanie pn. Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich na działce nr 388 w m. Brzezinki, gm. Gielniów, pow. Przysuski, woj.Mazowieckie

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich na działce nr 388 w m. Brzezinki, gm. Gielniów, pow. Przysuski, woj. Mazowieckie

2018-06-11 12:03:33
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach :Brzezinki, Gałki, Wywóz

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzezinki, Gałki, Wywóz

2018-05-07 14:02:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów

 

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Gielniów

2018-01-29 13:51:10
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowościach: Kolonia Brzezinki, Huta, Puszcza Rozwadzka,Wywóz

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowościach: Kolonia Brzezinki, Huta, Puszcza Rozwadzka,Wywóz

2017-12-19 10:42:41
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej nr 330202W

Ogłoszenie o zamówieniu  Przebudowa drogi gminnej nr 330202W dojazdowej do gruntów rolnych Bieliny - Jastrząb

2017-11-03 14:08:22
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu  na dostawę  "Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie w roku szkolnym 2017/2018 

2017-11-03 09:53:44
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej nr 330209W

Przebudowa drogi gminnej nr 330209W w dotychczasowych liniach rozgraniczajacych

2016-12-01 10:39:24
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Bochenka , Brzezinki ,Drynia, Gałki, Gielniów , Lelitek, Snarki , Rozwady, Wywóz oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach : Kolonia Brzezinki, Gielniów, Huta, Jastrząb, Puszcza Rozwadzka, Wywóz

Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :
Bochenka ,  Brzezinki ,Drynia, Gałki, Gielniów , Lelitek, Snarki , Rozwady, Wywóz oraz  rozbudowy sieci wodociągowej w
miejscowościach : Kolonia Brzezinki, Gielniów, Huta, Jastrząb, Puszcza Rozwadzka, Wywóz

2015-11-13 12:32:32
ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 49 700 litrów na sezon grzewczy 2015/2016

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 49 700 litrów na sezon grzewczy 2015/2016

2015-11-12 12:25:54