Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie na 2019 rok

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie na 2019 rok

2019-01-18 12:20:25
Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie w roku szkolnym 2018/2019

2018-10-19 13:22:24
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gałki , Wywóz

Ogłoszenie o zamówieniu  na roboty budowlane Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gałki, Wywóz

2018-09-25 11:23:39
Inrormacja o zmianie terminu przetagu na Zaku i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie w roku szkolnym 2018/2019

Zmiana terminu  przetargu  na  zadanie  pn. ,, Zakup  i  dostawa  artykułów spożywczych do  stołówki szkolnej Zespołu Szkół  Ogólnokształcących w  Gielniowie w  roku  szkolnym   20118/2019

2018-09-18 15:10:44
ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach : Brzezinki, Gałki, Wywóz II

2018-07-16 09:21:31
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadanie pn. Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich na działce nr 388 w m. Brzezinki, gm. Gielniów, pow. Przysuski, woj.Mazowieckie

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Odbudowa zbiornika wodnego ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich na działce nr 388 w m. Brzezinki, gm. Gielniów, pow. Przysuski, woj. Mazowieckie

2018-06-11 12:03:33
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach :Brzezinki, Gałki, Wywóz

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzezinki, Gałki, Wywóz

2018-05-07 14:02:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów

 

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Gielniów

2018-01-29 13:51:10
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowościach: Kolonia Brzezinki, Huta, Puszcza Rozwadzka,Wywóz

Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowościach: Kolonia Brzezinki, Huta, Puszcza Rozwadzka,Wywóz

2017-12-19 10:42:41
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej nr 330202W

Ogłoszenie o zamówieniu  Przebudowa drogi gminnej nr 330202W dojazdowej do gruntów rolnych Bieliny - Jastrząb

2017-11-03 14:08:22