Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2014/2015

 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 52.000 litrów na sezon grzewczy 2014/2015
2014-10-10 11:30:41
Ogłoszenie o zamówieniu

 Ogłoszenie o zamówieniu : Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Zygmuntów oraz budowa sieci wodociągu przesyłowego z ujęcia wody w Gielniowie do miejscowości Zielonka, Stoczki, Gielniów, Marysin, Zygmuntów, Goździków
2014-08-26 11:17:14
ogłoszenie o zamówieniu: zakup i dostawa sprzetu i pomocy dydaktycznych

 ogłoszenie o zamówieniu - dostawy : zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych i sprzętu multimedialnego do prowadzenia  zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu UDA-POKL.09.01.02-14-195/13-00 pod nazwą: Wiedza- moją przyszłością
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach
2013-11-22 12:41:07
ogłoszenie o zamówieniu:Usługa edukacyjna obejmujaca prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu po nazwą Wiedza-moją przyszłością

 Ogłoszenie o zamówieniu :  usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu pod nazwą Wiedza- moja przyszłością - w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w ZSO - Publicznej Szkole Podstawowej w Gielniowie.
2013-11-19 11:26:19
Ogłoszenie o zamówieniu ;Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezinki

Przebudowa drogi gminnej nr 330226W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezinki etap I

2013-10-28 12:14:16
Ogłoszenie o zamówieniu zakup i dostawa sprzetu i pomocy dydaktycznych

 ogłoszenie o zamówieniu - dostawy : zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych i sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu UDA- POKL.09.01.02.-14-195/13-00 pod nazwą ; Wiedza - moją przyszłością
2013-10-25 10:34:33
Ogłoszenie o zamówieniu : Usługa edukacyjna obejmujaca prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu pod nazwą Wiedza- moją przyszłością

 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu pod nazwą Wiedza- moją przyszłością
2013-09-27 14:13:14
Ogłoszenie o zamówieniu

 Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Dostawa gazu płynnego- propan na sezon grzewczy 2013/2014
2013-09-12 14:12:41
Ogłoszenie o zamówieniu

 
2013-09-11 14:35:08
ogłoszenie o zamówieniu

 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 330226W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezinki etap I
2013-09-09 13:26:53