Kompetencje 

 

 Do zadań Zastępcy Wójta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu:

 • Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Urzędu Gminy,

 • Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

 • Opracowywanie zakresów czynności dla stanowisk pracy,

 • Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

 • Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

 • Nadzór nad przygotowywaniem projektów Uchwał organów Gminy,

 • Sprawowanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

 • Prowadzenie spraw z akresu prawa pracy pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, a w szczególności organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników ,

 • Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

 • Prowadzenie spraw z akresu BHP i p.poż.,zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,

 • Kierowanie Gminnym Zespołem Reagowania,

 • Zastępowanie Wójta Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw, wydawanie decyzji w jego imieniu i zaświadczeń.
 

 


Liczba odwiedzin : 514
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Lipiński
Czas wytworzenia: 2012-10-01 08:47:16
Czas publikacji: 2012-10-01 08:47:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak