Elektroniczna Skrzynka Podawcza  

 
 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: 


1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line

(kliknij tutaj) Elektroniczna Skrzynka Podawcza


2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:45 – 15:15) do Sekretariatu Urzędu Gminy w Gielniowie mieszczącego się w pokoju nr 2 przy Placu Wolności 75 w Gielniowie na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. TXT
d. GIF, TIF, BMP, JPG
e PDF
f. ZIP, RAR
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Liczba odwiedzin : 810
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Lipiński
Czas wytworzenia: 2012-10-29 12:46:40
Czas publikacji: 2012-10-29 12:46:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak