Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXVII/43/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2013-04-16 13:16:47
UCHWAŁA NR XXVI/42/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Odrzywół, Klwów, Potworów i Rusinów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych i ich dowóz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
2013-04-16 13:14:50
UCHWAŁA NR XXVII/53/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gielniów na 2013 rok.
2013-04-16 13:02:14
UCHWAŁA NR XXVII/52/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Gielniów Nr XXVI/38/2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013-04-16 13:01:33
UCHWAŁA NR XXVII/51/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
2013-04-16 12:49:53
UCHWAŁA NR XXVII/49/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013-04-16 12:49:01
UCHWAŁA NR XXVII/48/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gielniów oraz zagospodarowania tych odpadów.
2013-04-16 12:47:58
UCHWAŁA NR XXVII/47/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013-04-16 12:47:02
UCHWAŁA NR XXVII/46/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-04-16 12:46:17
UCHWAŁA NR XXVII/45/2012 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013-04-16 12:45:09