Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenia Wójta Gminy Gielniów 2013 Archiwum

2016-01-14 14:28:23
31/2013

 

Zarządzenie Nr  31/2013

Wójta Gminy Gielniów z dnia 10.09.2013r

 

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn”  Dostawa gazu płynnego – propan na sezon grzewczy 2013/2014

2014-04-28 10:09:08
30/2013

 

Zarządzenie Nr  30/2013

Wójta Gminy Gielniów z dnia 10.09.2013r

 

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn”  Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013/2014 do kotłowni Szkoły Podstawowej w Gielniowie.”

2014-04-28 10:08:04
29/2013

 

Zarządzenie Nr  29/2013

Wójta Gminy Gielniów z dnia 05.09.2013r

 

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn”  Przebudowa drogi gminnej nr 330226W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezinki etap I”

2014-04-28 10:06:50
28/2013

 

Zarządzenie nr 28/2013

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 05 września 2013 roku

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie

2014-04-28 10:03:41
25/2013

 

Zarządzenie nr 25/2013

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 22 sierpnia 2013 roku

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach

2014-04-28 10:00:32
23/2013

 

Zarządzenie nr 23/2013

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 1 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”.

2014-04-28 09:56:12
37/2013

 

Wójta  Gminy  Gielniów

z dnia  30 września  2013 roku

 

 w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych niezbędnych

                    do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok.

2013-10-29 13:53:05
36/2013

 

Zarządzenie Nr 36/2013

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 30 września 2013  roku

 

w sprawie: zmian w planie finansowym  dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych  w 2013 roku .

2013-10-29 13:51:41
35/2013

 

Zarządzenie Nr 35/2013

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 30 września 2013 roku

 

w sprawie: zmian w planie  wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013.

2013-10-29 13:50:29