Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XV/58/2011 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

2013-03-19 09:50:01
UCHWAŁA NR XV/57/2011 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012 – 2032 dla Gminy Gielniów.

2013-03-19 09:47:23
UCHWAŁA NR XV/56/2011 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gielniów na 2012 rok.

2013-03-19 09:45:45
UCHWAŁA NR XV/55/2011 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gielniów na lata 2012- 2019

2013-03-19 09:41:29
Uchwała Budżetowa Gminy Gielniów na rok 2012 Nr XV/54/2011

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm. )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241)
2013-03-19 09:37:32
UCHWAŁA NR XV/53/2011 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gielniów na lata 2011- 2019

2013-03-19 09:34:51
UCHWAŁA NR XV/52/2011 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

2013-03-19 09:32:31
UCHWAŁA NR XIV/51/2011 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gielniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013-03-19 09:29:52
UCHWAŁA NR XIII/50/2011 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

2013-03-19 09:23:54
UCHWAŁA NR XIII/49/2011 RADY GMINY GIELNIÓW

 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013-03-19 09:22:37