Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2006 roku

 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2007
2013-06-25 14:08:45
Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2006 roku

 w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji  lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2013-06-25 14:07:33
Uchwała Nr III/10/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013-06-25 14:06:08
Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2006 roku

 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007
2013-06-25 14:05:07
Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2006 roku

 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007
2013-06-25 14:04:27
Uchwała Nr III/7/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 15 grudnia 2006 roku

 w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2013-06-25 14:03:30
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 02 grudnia 2006 roku

 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2006
2013-06-25 14:02:46
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 02 grudnia 2006 roku

 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Gielniów  do zawarcia Porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  Komendy Wojewódzkiej Policji z siedziba w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Gielniowie
2013-06-25 14:00:35
Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2006 roku

 w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Gielniów
2013-06-25 13:59:15
Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2006 roku

 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Gielniów oraz ustalenia zakresów ich działania
2013-06-25 13:23:47