Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/11/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 marca 2005r.

 w sprawie przyjęcia ,,Planu rozwoju miejscowości Goździków”.
2013-06-25 10:00:19
Uchwała Nr XXI/10/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 marca 2005r.

 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy
2013-06-25 09:59:38
Uchwała Nr XXI/9/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 marca 2005r.

 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Gielniów.
2013-06-25 09:58:35
Uchwała Nr XXI/8/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 marca 2005r.

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005
2013-06-25 09:58:00
Uchwała Nr XX/7/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2005r.

 w sprawie wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym  lokalu  użytkowego znajdującego się  w budynku " Dom Strażaka " w miejscowości Gielniów
2013-06-25 09:57:27
Uchwała Nr XX/6/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2005r.

 w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów gminnych  i lokali  użytkowych stanowiących zasób Gminy Gielniów
2013-06-25 09:56:56
Uchwała Nr XX/5/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2005r.

 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gielniowie
2013-06-25 09:56:18
Uchwała Nr XX/4/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2005r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/ 118/ 2000 Rady Gminy w Gielniowie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania dodatków dla nauczycieli, udzielania zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2013-06-25 09:55:11
Uchwała Nr XX/3/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2005r.

 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIX/40/ 2004 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVIII/31/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na rok 2005
2013-06-25 09:54:22
Uchwała Nr XX/1/2005 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 lutego 2005r.

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
2013-06-25 09:53:38