Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa gazu płynnego – propan na sezon grzewczy 2014/2015 do PSP w Rozwadach


 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
2014-11-05 13:28:31
Dostawa gazu płynnego - propan na sezon grzewczy 2014/2014 do PSP w Rozwadach


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
2014-11-05 12:36:38
Zapytanie ofertowe ; Doposażenie świetlic i obiektów kulturalno- sportowych w Gminie Gielniów

 Zapytanie ofertowe :Doposażenie świetlic i obiektów kulturalno- sportowych w Gminie Gielniów, której celem jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie Sali konferencyjnej i zaplecza kuchennego GOK w Gielniowie
2014-10-22 14:47:41
Dostawa gazu płynnego - propan na sezon grzewczy 2014/2014 do PSP w Rozwadach

 

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm./

 

I.                    Zamawiający:

GMINA GIELNIÓW w imieniu której działa PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADACH

Adres do korespondencji:  Rozwady, 26-434 Gielniów

tel./faks:  48-6745121,

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia)

Dostawa gazu płynnego – propan na sezon grzewczy 2014/2015 do PSP w Rozwadach

2014-10-20 13:26:36
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

 Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 330231W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka"
2014-09-22 14:18:30