Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

 
2014-06-09 13:44:47
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie
WÓJT GMINY GIELNIÓW
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Gielniowie, ul. Szkolna 5, 26-434 Gielniów
2014-04-29 13:39:03
Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów w 2014r

 Nabór wniosków na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu
2014-02-07 08:19:56
Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów rolnych przeznaczonych do oddania w dzierzawę w drodze bezprzetargowej

 Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat w miejscowości Wywóz
2014-01-14 09:02:31
Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów w 2013r

 
2013-02-26 10:25:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów w 2013r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie § 5  Uchwały Rady Gminy Gielniów Nr XXII/28/2012 z dnia 31 lipca 2012r w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów oraz Uchwały Rady Gminy Gielniów  NR  XXVIII/1/2013  z dnia 28.01.2013r w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

WÓJT GMINY GIELNIÓW

Ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów  w 2013roku. 

2013-02-12 14:42:36