Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

2018-11-23 11:14:43
Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów o staleniu wykazu obejmującego nieruchomość położoną w obrębie ewid. Gielniów, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Ogłoszenie  Wójta Gminy  Gielniów o  ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w  obrębie  ewid. Gielniów,  przeznaczoną  do oddania  w  dzierżawę w  drodze bezprzetargowej.

2018-11-22 10:31:38
Informacja Wójta Gminy Gielniów

o wynikach naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Gielniowie

2018-09-28 10:19:14
Informacja Wójta Gminy Gileniów

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Radcy Prawnego.

2018-09-19 14:57:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów

o naborze na wolne stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy Gielniów

2018-09-10 15:28:51
Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów

 o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. spraw obsługi sekretariatu i spraw osobowych w Urzędzie Gminy Gielniów

2018-09-10 15:27:43
Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Gielniów ogłasza konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadach

2018-06-28 15:16:05
Informacja dotycząca możliwości zgłoszenia strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Informacja o możliwości zgłoszenia  strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 2018r

2018-06-27 12:23:09
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r Gmina Gielniów

2018-03-06 12:40:02
Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2018r

ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów w 2018r

2018-02-14 09:51:51