Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wycieczka

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-05-06 13:11:00
Ogłoszenie UG

Urząd Gminy Gielniów zaprasza do złożenia ofert na cenowych na:

Czterodniową wycieczkę dla pracowników Urzędu Gminy

2016-05-06 13:06:48
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-04-11 09:40:38
Ogłoszenie GOPS

 Informacja o wynikach naboru

2016-04-06 12:18:59
Ogłoszenie GOPS

Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referenta.

2016-03-09 13:53:43
Ogłoszenie

Kieronik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  - referenta d/s świadczeń wychowawczych

2016-02-23 14:34:56
Nabór wniosków na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu

Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów w 2016r

2016-02-02 14:11:54
Ogłoszenie o I przetargu

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

2015-10-07 14:53:29
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gielniów położonych w obrebie  Gielniów  oznaczonych nr działek  892 i 889/2 przeznaczonych do sprzedaży 

2015-07-08 10:43:09
Nabór wniosków na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu

 Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów
w 2015r
2015-02-02 12:30:51