Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXVIII/47/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gielniów na 2014 rok.
2014-03-18 12:37:48
UCHWAŁA NR XXXVIII/46/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Gielniów.
2014-03-18 12:36:58
UCHWAŁA NR XXXVIII/45/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2014.
2014-03-18 12:35:56
UCHWAŁA NR XXXVIII/44/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Gielniów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną.
2014-03-18 12:35:11
UCHWAŁA NR XXXVIII/43/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2014-03-18 12:34:23
UCHWAŁA NR XXXVIII/42/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gielniów na lata 2013- 2023
2014-03-18 12:33:27
UCHWAŁA NR XXXVII/41/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 15 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli do reprezentowania Gminy Gielniów w Stowarzyszeniu „Związek Gmin
Przysusko – Szydłowieckich”
2014-03-18 12:31:58
UCHWAŁA NR XXXVII/40/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie utworzenia oraz przystąpienia Gminy Gielniów do Stowarzyszenia „Związek Gmin Przysusko –
Szydłowieckich”
2014-03-18 12:16:43
UCHWAŁA NR XXXVII/39/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014-03-18 12:15:54
UCHWAŁA NR XXXVII/38/2013 RADY GMINY GIELNIÓW

 z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
na 2014 rok.
2014-03-18 12:15:17