Losowanie 

 

Informacja

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 10 sierpnia 2015 roku

 

 

 

Na podstawie  §13 ust.4 ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum ogólnokrajowym
(t. j.  Dz. U. z 2015 r. poz.318) oraz  w związku  z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003r nr 74 poz. 671 z póź. zm.) , podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 sierpnia 2015r.   o godz. 900   w Urzędzie Gminy Gielniów, Pl. Wolności 75 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczne losowanie po 8 kandydatów do:

- Obwodowej  Komisji Wyborczej Nr 1 w Gielniowie .Liczba zgłoszonych kandydatów -12

- Obwodowej  Komisji Wyborczej Nr 2 w Bielinach .Liczba zgłoszonych kandydatów -12.

- Obwodowej  Komisji Wyborczej Nr 3 w Goździkowie .Liczba zgłoszonych kandydatów
– 12

- Obwodowej  Komisji Wyborczej Nr 4 w Rozwadach .Liczba zgłoszonych kandydatów
-12

                                                                           Wójt Gminy

         /-/ Władysław Czarnecki                            

 

Załączniki

zawiadomienie o losowaniu referendum 2015.doc

Data: 2015-08-11 23:10:11 Rozmiar: 54.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 298
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Lipiński
Czas wytworzenia: 2015-08-10 14:04:54
Czas publikacji: 2015-08-11 23:11:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak