Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Gielniów z dnia 5 października 2015r. 

 

w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Zarządzenie Nr 64/2015

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 5 października 2015r.

 

 

Na podstawie  art. 182 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21,    poz. 112 z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Gielniów
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015r. zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.Osoby powołane w skład komisji ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi  przepisami prawa przeprowadzenie głosowania w obwodzie oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów
w obwodzie i  przekazanie ich właściwej okręgowej komisji wyborczej.

 

§ 3.Obwodowe Komisje Wyborcze odwołuje się po  wypełnieniu przez nie wszystkich czynności związanych z wyborami.

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                          /-/- Władysław Czarnecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 64/2015

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 5 października 2015r.

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gielniowie z siedzibą
w  Urzędzie Gminy Gielniów; Pl. Wolności 75:

 

 

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko członka komisji wyborczej

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1

Patrycja Natorska

Antoniów

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

2

Lech Grudziecki

Brzezinki

Komitet Wyborczy ‘’Kukiz ‘ 15”

3

Wiesław Woźniak

Kotfin

Komitet Wyborczy KORWiN

4

Bożena Meuszyńska

Gielniów

Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

5

Aneta Woźniak

Rozwady

Komitet Wyborczy Wyborcow Zbigniewa Stonogi

6

Wioletta Maria Wijata

Rozwady

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7

Tomasz Karol Balcerak

Goździków

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

8

Jerzy Tadeusz Róg

Brzezinki

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

9

Elżbieta Sobczyk

Antoniów

Osoba wskazana przez wójta zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Bielinach z siedzibą
w Publicznej Szkole Podstawowej  w Bielinach:

 

 

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko członka komisji wyborczej

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1

Maria Gubiec

Brzezinki

Komitet Wyborczy ‘’Kukiz ‘ 15”

2

Marcin Wieprzycki

Bieliny

Komitet Wyborczy KORWiN

3

Maria Zofia Grudziecka

Brzezinki

Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

4

Magdalena Paulina Noga

Bieliny

Komitet Wyborczy Wyborcow Zbigniewa Stonogi

5

Katarzyna Emilia Meuszyńska

Gielniów

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6

Robert Paweł Pieszczek

Jastrząb

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

7

Tomasz Sławomir Kozera

Bieliny

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8

Monika Beata Wieprzycka

Antoniów

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

9

Małgorzata Dymska

Gałki

Osoba wskazana przez wójta zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Goździkowie z siedzibą
w Świetlicy wiejskiej w Goździkowie:

 

 

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko członka komisji wyborczej

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1

Jadwiga Tamborek

Goździków

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

2

Karolina Barbara Kobyłka

Antoniów

Komitet Wyborczy ‘’Kukiz ‘ 15”

3

Albert Grzegorz Szczepański

Snarki

Komitet Wyborczy KORWiN

4

Walenty Grudziecki

Brzezinki

Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

5

Dominik Sebastian Miernik

Zygmuntów

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6

Anna Ścibak

Stoczki

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

7

Ładysław Zygmunt Zych

Gielniów

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8

Katarzyna Mariola Brzezowska

Bieliny

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

9

Ewa Borowiecka

Wywóz

Osoba wskazana przez wójta zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego

 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 4 w Rozwadach z siedzibą w Świetlicy wiejskiej  w Rozwadach:

 

Lp.

Imię (imiona)
i nazwisko członka komisji wyborczej

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu, który zgłosił kandydata

1

Anna Zych

Gielniów

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

2

Agnieszka Jolanta Mocarska

Goździków

Komitet Wyborczy ‘’Kukiz ‘ 15”

3

Kinga Stefania Wasilewska

Rozwady

Komitet Wyborczy KORWiN

4

Paulina Maria Sobczyk

Antoniów

Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

5

Iwona Raczyńska

Rozwady

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

6

Damian Radosław Paliwoda

Gościniec

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7

Kazimierz Marek Dul

Bieliny

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

8

Katarzyna Pietrzyk

Drynia

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

9

Balbina Starnawska

Gielniów

Osoba wskazana przez wójta zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego

 

        

 

 

 

Załączniki

ZARZĄDZENIE Nr 48 2015 powołanie składów komisji.doc

Data: 2015-10-07 15:23:14 Rozmiar: 102k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 697
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Gielniów
Osoba wprowadzająca informację : Sylwester Lipiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwester Lipiński
Czas wytworzenia: 2015-10-07 15:21:07
Czas publikacji: 2015-10-07 15:23:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak