Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR III/7/2018 RADY GMINY GIELNIÓW z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

2018-12-07 10:44:02
UCHWAŁA NR III/6/2018 RADY GMINY GIELNIÓW z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

2018-12-07 10:43:30
UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY GIELNIÓW z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gielniów.

2018-12-07 10:42:18
UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY GIELNIÓW z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Gielniów.

2018-12-07 10:41:24
UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY GIELNIÓW z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Gielniów oraz ustalenia zakresów ich
działania.

2018-12-07 10:40:19
UCHWAŁA NR II/2/2018 RADY GMINY GIELNIÓW z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Gielniów.

2018-12-07 10:38:47
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY GIELNIÓW z dnia 19 listopada 2018 r. *** UWAGA NOWA KADENCJA RADY GMINY ***

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

2018-12-07 10:37:51
UCHWAŁA NR XLIV/30/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Gielniów.

2018-12-07 10:34:08
UCHWAŁA NR XLIV/29/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

2018-12-07 10:32:31
UCHWAŁA NR XLIV/28/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028

2018-12-07 10:29:46