Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLI/23/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie: wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gielniów.

2018-10-02 14:35:10
UCHWAŁA NR XLI/22/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków

2018-10-02 14:33:47
UCHWAŁA NR XLI/21/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gielniów.

2018-10-02 14:33:31
UCHWAŁA NR XLI/20/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu  gminy za 2017 rok.

2018-10-02 14:31:08
UCHWAŁA NR XLI/19/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gielniowie 

2018-10-02 13:38:22
UCHWAŁA NR XLI/18/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gielniowie 

2018-10-02 13:37:44
UCHWAŁA NR XLI/17/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie za rok 2017.

2018-10-02 12:12:59
UCHWAŁA NR XLI/16/2018 RADY GMINY W GIELNIOWIE

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

2018-10-02 12:11:03
UCHWAŁA NR XLI/15/2018 RADY GMINY W GIELNIOWIE

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gielniów na lata 2018 - 2028

2018-10-02 12:08:04
UCHWAŁA NR XL/14/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie podziału Gminy Gielniów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

2018-10-02 12:06:19