Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXIX/9/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

2018-04-05 14:43:04
UCHWAŁA NR XXXIX/10/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2018 roku

2018-04-05 14:40:58
UCHWAŁA NR XXXIX/8/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gielniów na lata 2018-2028

2018-04-05 14:38:18
UCHWAŁA NR XXXIX/11/2018 RADY GMINY GIELNIÓW

w sprawie podziału Gminy Gielniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.

2018-04-05 14:37:25