Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Gielniowie.

2018-09-17 13:03:52
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gielniowie z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyboru Zastepcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej  w Gielniowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 październiak 2018 r.

2018-09-17 12:58:20
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Gielniowie z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej  w Gielniowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 październiak 2018 r.

2018-09-17 12:54:10
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej  w Gielniowie

2018-09-17 12:43:59
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Gielniowie

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gielniowie w sprawie ustalenia dyżurów w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy

2018-09-13 12:48:53
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Gielniów z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Gielniów do sporządzania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-28 11:32:19
Informacja Wójta Gminy Gielniów

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-28 11:29:40
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

2018-08-28 10:20:27
Informacja

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

2018-08-28 10:15:59
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2018-08-28 10:14:15