Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Podstawa Prawna

 Podstawa Prawna określająca zasady wymiaru, poboru, windykacji podatków i opłat lokalnych:

1. Ustawa z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r, Nr 137, poz. 926 ze
zmianami),
2. Ustawa z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r, Nr 9, poz.
84 ze zmianami),
3. Ustawa z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r, Nr 94, poz. 431 ze zmianami),
4. Ustawa z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r, Nr 200, poz. 1682),
5. Ustawa z dnia 17.06.1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991r,
Nr 36, poz. 161 ze zmianami).
2012-10-29 12:07:21
Uchwała Nr XIII/50/2011

 

UCHWAŁA Nr XIII/50/2011

Rady Gminy Gielniów

z dnia 15 listopada 2011roku

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2012-10-29 13:40:11