Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie firmy Kompas 3D

Zawiadomienie o niemożności doręczenia zawiadomień

2019-03-04 14:04:40
zapytanie ofertowe - przebudowa drogi gminnej Nr 330217W dojazdowej do gruntów rolnych Bród- Góżdź

Zapytanie Ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 330217W dojazdowej do gruntów rolnych Bród- Góżdź

2016-08-26 09:16:49
Zapytanie ofertowe - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przednim napędem oraz ładowaczem przednim

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z przednim napędem oraz ładowaczem przednim

2016-09-12 12:44:12
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Przebudowa placu koncertowego przy muszli koncertowej oraz alejek spacerowych w parku w miejscowości Gielniów 

2016-11-21 13:12:26
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r

2019-01-29 13:47:08
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r Gmina Gielniów

2018-03-06 12:40:02
Plan postepowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

2017-09-26 11:42:51
Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów o staleniu wykazu obejmującego nieruchomość położoną w obrębie ewid. Gielniów, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Ogłoszenie  Wójta Gminy  Gielniów o  ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w  obrębie  ewid. Gielniów,  przeznaczoną  do oddania  w  dzierżawę w  drodze bezprzetargowej.

2018-11-22 10:31:38
Ogłoszenie Wycieczka

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-05-06 13:11:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Gielniów

 o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. spraw obsługi sekretariatu i spraw osobowych w Urzędzie Gminy Gielniów

2018-09-10 15:27:43