Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 11:19:26 Aktualne / Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie na 2019 rok Edyta Telesiewicz Edycja artykułu
2019-01-21 15:16:43 2018 / Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gielniów *** POCZĄTEK KADENCJI RADY GMINY*** Sylwester Lipiński Publikacja artykułu
2019-01-21 14:37:48 2017 / UCHWAŁY 2017 Sylwester Lipiński Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-01-21 14:37:43 2017 / Uchwała Nr XXVII/8/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 lutego 2017 roku Sylwester Lipiński Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-01-21 14:37:30 2017 / Uchwała Nr XXVII/8/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 lutego 2017 roku Sylwester Lipiński Archiwizacja artykułu
2019-01-21 14:37:27 2017 / UCHWAŁY 2017 Sylwester Lipiński Archiwizacja artykułu
2019-01-21 14:27:04 Podatek od środków transportowych / Formularze do wydruku Sylwester Lipiński Archiwizacja artykułu
2019-01-21 14:26:59 Podatek rolny / Formularze do wydruku Sylwester Lipiński Archiwizacja artykułu
2019-01-21 14:26:53 Podatek od nieruchomości / Formularze do wydruku Sylwester Lipiński Archiwizacja artykułu
2019-01-21 14:26:47 Podatek leśny / Formularze do wydruku Sylwester Lipiński Archiwizacja artykułu